Predstavenstvo

Predstavenstvo spološnosti Západoslovenská distribučná, a.s., má piatich členov. Ing. Andrej Juris je jeho predsedom a Ing. Ľuboš Majdán jeho podpredsedom.
Andrej Juris
  Ing. Andrej Juris
  predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Turek, Ph.D.
  Ing. Tomáš Turek, Ph.D.
  člen predstavenstva
Ing. Marián Kapec
  Ing. Marián Kapec
  člen predstavenstva