Predstavenstvo

Predstavenstvo spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., má štyroch členov. Jeho predsedom je Ing. Andrej Juris.
Andrej Juris
  Ing. Andrej Juris
  predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Turek, Ph.D.
  Ing. Tomáš Turek, Ph.D.
  člen predstavenstva
Ing. Marián Kapec
  Ing. Marian Kapec
  člen predstavenstva
Martin Mišík   Ing. Martin Mišík
  člen predstavenstva