Predpisy prevádzkovateľa

Dokumenty prevádzkovateľa distribučnej sústavy spojené s technickými podmienkami.
DátumNázov dokumentuSúbor
od 1. 11. 2017 Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDF, 1,35 MB)
od 1. 4. 2015 Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDF, 1,4 MB)
od 1. 5. 2014 Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDF, 2,56 MB)
od 1. 12. 2013 Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDF, 1,43 MB)
od 1. 11. 2012
Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy
(PDF, 1,42 MB)
  Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie
(PDF, 914 kB)
od 28. 9. 2016
Zoznam fakturačných oblastí (PDF, 620 kB)

Preprava nadrozmerného nákladu

Názov dokumentuSúbor
Zmluva o posúdení prepravy nadrozmerného nákladu
(PDF, 316 kB)
Zmluva o spolupráci pri preprave nadrozmerného nákladu (PDF, 339 kB)

Preložka energetického zariadenia

Názov dokumentuSúbor
Pravidlá pre vykonávanie preložiek (PDF, 212 kB)
Žiadosť o vykonanie preložky energetického zariadenia (PDF, 302 kB)
Vzor - Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia (so spoluúčasťou ZSD, vybavuje ZSD) (PDF, 267 kB)
Vzor - Dodatok k Zmluve o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia (so spoluúčasťou ZSD, vybavuje ZSD) (PDF, 243 kB)
Vzor - Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia (príprava zo strany žiadateľa) (PDF, 283 kB)
Vzor - Dodatok k Zmluve o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia (príprava zo strany žiadateľa) (PDF, 236 kB)
Vzor - Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia (príprava a vecné plnenie zo strany žiadateľa)
(PDF, 276 kB)
Vzor - Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia (žiadateľ ako investor a zhotoviteľ)
(PDF, 302 kB)

Prevádzková inštrukcia PDS č. 055-4/4

Názov dokumentuSúbor
Rozdelenie právomocí a kompetencií v dispečerskom riadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 
(PDF, 378 kB)
Príloha 1 - Hraničné body medzi VN doménami (PDF, 369 kB)

Prevádzková inštrukcia PDS č. 055-15/1

Názov dokumentuSúbor
Odčítanie elektrických veličín v ES v dispečerskom riadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 
(PDF, 341 kB)
Príloha 1 - VZOR tlačiva na zapisovanie odčítaných hodnôt elektrických veličín v ES (PDF, 561 kB)
Tlačivo na zapisovanie odčítaných hodnôt elektrických veličín v ES (PDF, 339 kB)

Prevádzková inštrukcia PDS č. 055-16/3

Názov dokumentuSúbor
Terminológia dispečerských príkazov a hlásení pre riadenie DS spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.  (PDF, 338 kB)

Prevádzková inštrukcia PDS č. 055-17/2

Názov dokumentuSúbor
Základné pravidlá pre prevádzkovateľov elektroenergetických zariadení pripojených do DS 110 kV a 22 kV v dispečerskom riadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
(PDF, 327 kB)
Príloha 1 k základným pravidlám pre prevádzkovateľov elektroenergetických zariadení - vzor obsahu MPP pre ES (PDF, 350 kB)

Prevádzková inštrukcia PDS č. 255-2/4

Názov dokumentuSúbor
Vecný a časový program (VČP) pre VVN u spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
(PDF, 358 kB)
Príloha 1 - vecný a časový program (VČP) pre VVN u spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (PDF, 462 kB)
Tlačivo - vecný a časový program (VČP) pre VVN u spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (DOC, 73 kB)

Prevádzková inštrukcia PDS č. 255-2/5

Názov dokumentuSúbor
Vecný a časový program (VČP) pre VN u spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
(PDF, 396 kB)
Príloha 1 - vecný a časový program (VČP) pre VN u spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (PDF, 474 kB)
Tlačivo - vecný a časový program (VČP) pre VN u spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (DOC, 77 kB)

Prevádzková inštrukcia PDS č. 255-5/3

Názov dokumentuSúbor
Príprava prevádzky u spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
(PDF, 388 kB)
Príloha 1 - príprava prevádzky u spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (PDF, 396 kB)

Prevádzková inštrukcia PDS č. 755-2/2

Názov dokumentuSúbor
Štandardy pri zavádzaní a konfigurácii riadiacich informačných systémov (RIS) v DS spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (PDF, 334 kB)
Príloha 1 ku štandardom (RIS) - funkčné požiadavky a štandardy spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s.
(PDF, 807 kB)
Príloha 2 ku štandardom (RIS) - technické parametre RIS (PDF, 366 kB)
Príloha 3 ku štandardom (RIS) - blokovacie podmienky (PDF, 1,43 MB)
Príloha 4 ku štandardom (RIS) - automatický záskok vlastnej spotreby (PDF, 911 kB)
Príloha 5 ku štandardom (RIS) - zoznam sekvenčných povelov (PDF, 658 kB)
Príloha 6 ku štandardom (RIS) - obsadenie LED, obsah displejov terminálov RIS a ochrán (PDF, 612 kB)
Príloha 7 ku štandardom (RIS) - typová topologická schéma zariadení RIS a ES
(PDF, 730 kB)

Prevádzková inštrukcia PDS č. 755-3/2

Názov dokumentuSúbor
Kontrola, funkčné skúšky a postupy pri uvádzaní diaľkovo ovládaných a bezobslužných ES s RIS do prevádzky (PDF, 428 KB)
Prílohy č. 1 – 37 (okrem príloh 27 a 35) k PI 755-3/2 (RAR, 44,4 MB)
Príloha č. 27 - Plánovač funkčných skúšok (príloha k VČP) - verzia pre MS Excel 2003
(XSLM, 92 KB)
Príloha č. 27 - Plánovač funkčných skúšok (príloha k VČP) (XLSM, 108 KB)
Príloha č. 35 - Sumárny vyhodnocovací hárok (XLSM, 100 KB)

Prevádzková inštrukcia PDS č. 955-1

Názov dokumentuSúbor

Podmienky a pravidlá prepravy nadrozmerného nákladu cez vymedzené územie
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

(PDF, 753 kB)

Zásady budovania sietí

Názov dokumentuSúbor
Zásady budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových NN sietí (PDF, 762 kB)
Zásady budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových VN sietí (PDF, 1,6 MB)
Zásady budovania a prevádzkovania distribučných transformačných staníc a zásady inštalácie, prevádzkovania a nakladania s distribučnými transformátormi (PDF, 787 kB)