Poruchová linka

Napriek tomu, že sa snažíme o to, aby spoľahlivosť dodávanej elektriny bola pre vás samozrejmosťou, môže sa stať, že vplyvom nepriaznivého počasia alebo technickou závadou vznikne neželané bezprúdie. Práve preto sme zriadili bezplatnú nonstop telefonickú Poruchovú linku. Vďaka vášmu volaniu budeme môcť čo najrýchlejšie obnoviť dodávku elektriny do vašich domácností

Prostredníctvom Poruchovej linky môžete kedykoľvek:

  • nahlásiť poruchu alebo výpadok elektriny,
  • informovať sa o plánovaných odstávkach .

Pred tým, než zavoláte, skotrolujte si:

  • či sa náhodou nejedná o plánovanú odstávku, alebo aktuálnu poruchu, o ktorej už vieme a je v riešení
  • či vám fungujú ostatné spotrebiče alebo zásuvky,
  • či vám nevypadli ističe alebo poistky,
  • či funguje elektrina vo vašom objekte a okolí.

Poruchová linka

Volania z celého územia SR nonstop.

0800 111 567