Kontakt

Ako distribútor elektrickej energie vám pomôžeme vyriešiť:

Napíšte nám

Poštová adresa

Západoslovenská distribučná, a.s.                         
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Sídlo spoločnosti

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

Zákaznícka linka

Volania z celého územia SR počas pracovných dní
od 7.00 do 19.00 h

0850 333 999

Volania zo zahraničia:

+421-(0)2-32 11 54 00

Volania z pevnej siete sú spoplatňované cenou miestneho hovoru.

Volania z mobilnej siete sú spoplatňované sadzbou príslušného mobilného operátora.

 

Poruchová linka