Štandardy kvality

DátumNázov dokumentuSúbor
2016 Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2016
(PDF, 1,01 MB)
2015 Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2015
(PDF, 376 kB)
2014 Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2014
(PDF, 632 kB)
2013 Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2013
(PDF, 675 kB)
2012 Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti
ZSE Distribúcia, a.s. - vyhodnotenie podľa metodiky ÚRSO
(PDF, 692 kB)
2012 Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti
ZSE Distribúcia, a.s., za 9.-12. 2012
(PDF, 428 kB)
2012 Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti
ZSE Distribúcia, a.s., za 1.-9. 2012
(PDF, 321 kB)
2011 Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti
ZSE Distribúcia, a.s., za 2. až 4. kvartál 2011
(PDF, 2,35 MB)
2011 Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti
ZSE Distribúcia, a.s., za 1. kvartál 2011
 (PDF, 161 kB)
2010 Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti
ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2010
 (PDF, 157 kB)
2009 Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb spoločnosti
ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2009
 (PDF, 142 kB)