Rozhodnutia ÚRSO

Prevádzkový poriadok PDS

DátumNázov dokumentuSúbor
od 14. 6. 2017 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS (PDF, 1,7 MB)

Cenová regulácia a podmienky prepravy elektriny

DátumNázov dokumentuSúbor
2016 Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny (PDF, 1,1 MB)
2015 Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny (PDF, 7,00 MB)
2014 Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny (PDF, 2,95 MB)
od 8. 9. 2013 Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny (PDF, 4,95 MB)
2013 Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny (PDF, 1,85 MB)

Cenník distribúcia

DátumNázov dokumentuSúbor
2017 Rozhodnutie ÚRSO č. 0016/2017/E  - ceny za prístup do DS a distribúciu elektriny na rok 2017.
Poznámka: Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.
(PDF, 416 kB)
Rozhodnutie ÚRSO č. 0016/2017/E bolo zmenené rozhodnutím ÚRSO číslo 0195/2017/E v znení rozhodnutia Regulačnej rady ÚRSO č. 11/14515/17/RR  
Rozhodnutie ÚRSO č. 0195/2017/E (PDF, 1,2 MB)
Rozhodnutie Regulačnej rady ÚRSO č. 11/14515/17/RR (PDF, 4,7 MB)
2016 Rozhodnutie ÚRSO - ceny za prístup do DS a distribúciu elektriny na rok 2016.
Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.
(PDF, 2,00 MB)
2015

Rozhodnutie ÚRSO - ceny za prístup do DS a distribúciu elektriny na rok 2015.
Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.

(PDF, 2,45 MB)

2014 Rozhodnutie ÚRSO - ceny za prístup do DS a distribúciu elektriny na rok 2014.
Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.

(PDF, 768 kB)

od 15. 4. 2013 Rozhodnutie Regulačnej rady ÚRSO - zmena rozhodnutia ÚRSO o tarife za poskytovanie
systémových služieb a tarife za prevádzkovanie systému na rok 2013.
Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.

(PDF, 328 kB)

2013 Rozhodnutie ÚRSO - tarifa za poskytovanie systémových služieb
a tarifa za prevádzkovanie systému na rok 2013.
Nezverejnené údaje sú predmetom obchodného tajomstva.

(PDF, 2,18 MB)

2013 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie
(PDF, 511 kB)
od 1. 9. 2012 Rozhodnutie ÚRSO - zmena cenníka distribúcie (PDF, 728 kB)
2012 Rozhodnutie ÚRSO - zmena rozhodnutia o tarife za
poskytovanie systémových služieb

(PDF, 217 kB)
2012 Rozhodnutie ÚRSO - cenník za prevádzkovanie systému
a za poskytovanie systémových služieb
(PDF, 604 kB)
2012 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie (PDF, 1,4 MB)

Pripojovacie poplatky nn

DátumNázov dokumentuSúbor
2017 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn
(PDF, 740 kB)
2014 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn
(PDF, 471 kB)
2013 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn (PDF, 1,11 kB)

Archív rozhodnutí ÚRSO

Prevádzkový poriadok
DátumNázov dokumentuSúbor
od 9. 9. 2014

Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS

(PDF, 1,6 MB)
k 11. 4. 2011 Rozhodnutie ÚRSO - zmena prevádzkového poriadku PDS (PDF, 2,7 MB)
od 30. 11. 2010 Prevádzkový poriadok PDS (PDF, 1,91 MB)
od 29. 12. 2009  Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS (PDF, 1,6 MB)
od 16. 12. 2008  Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS (PDF, 2,7 MB) 
od 16. 1. 2008 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS (PDF, 1,8 MB)
do 15. 1. 2008 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS (PDF, 1 MB)
do 30. 6. 2007 Rozhodnutie ÚRSO - prevádzkový poriadok PDS (PDF, 1 MB)
 
Cenová regulácia a podmienky prepravy elektriny
Dátum Názov dokumentuSúbor
od 8. 9. 2013 Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny (PDF, 4,95 MB)
2013 Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny (PDF, 1,85 MB)
2012 Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny (PDF, 5,47 MB)
2011 Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny
(PDF, 421 kB)
2010 Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny
(PDF, 2,1 MB)
2009
Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny
(PDF, 1,3 MB)
 
Cenníky distribúcia
Dátum Názov dokumentuSúbor
2011 Rozhodnutie ÚRSO - zmena rozhodnutia o tarife za prevádzkovanie systému platená prevádzkovateľovi prenosovej sústavy
(PDF, 1,42 MB)
2011 Rozhodnutie ÚRSO - cenník za prevádzkovanie systému a za poskytovanie systémových služieb
(PDF, 893 kB)
2011
Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie
(PDF, 594 kB)
2010 Rozhodnutie ÚRSO - cenník za prevádzkovanie systému a za poskytovanie systémových služieb
(PDF, 2,7 MB)
2010 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie
(PDF, 4,8 MB)
2009 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie
(PDF, 1,73 MB)
2008 Rozhodnutie ÚRSO – zmena cenníka distribúcie (PDF, 486 kB)
2008 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie (PDF, 2 MB)
od 1. 7. 2007 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie 2007 pre odberateľov v domácnostiach (PDF, 270 KB)
od 1. 7. 2007 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie 2007 pre odberateľov mimo domácností (PDF, 545 KB)
2007 Rozhodnutie ÚRSO - druhá zmena cenníka distribúcie (PDF, 700 KB)
2007 Rozhodnutie ÚRSO - zmena cenníka distribúcie (PDF, 600 KB)
2007 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie (DOC, 318 KB)
(PDF, 2.82 KB)
2006 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie (PDF, 367 KB)
2005 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie (PDF, 315 KB)
2005 Rozhodnutie ÚRSO - cenník distribúcie - zmena (PDF, 152 KB)
 
Cenníky pre domácnosti
DátumNázov dokumentuSúbor
2009 Rozhodnutie ÚRSO - podmienky prepravy elektriny 2009 (PDF, 1,3 MB)
od 1. 7. 2007 Rozhodnutie ÚRSO - cenník domácností
(PDF, 3 MB)
do 30.6.2007
Rozhodnutie ÚRSO - zmena cenníka domácností
(PDF, 648 KB)
do 30.6.2007 Rozhodnutie ÚRSO - cenník domácností (PDF, 1.26 MB)
2006 Rozhodnutie ÚRSO - cenník domácností (PDF, 92 KB)
2005 Rozhodnutie ÚRSO - cenník domácností (PDF, 153 KB)
 
Pripojovacie poplatky nn
DátumNázov dokumentuSúbor
2017 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn - zrušené Rozhodnutím č. 0433/2017/E (PDF, 580 kB)
2012 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn (PDF, 746 kB)
2011 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn (PDF, 408 kB)
2010 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn
(PDF, 1,2 MB)
2009
Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn
(PDF, 734 kB)
2008 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn (PDF, 1,1 MB)
od 1. 7. 2007 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn (PDF, 263 KB)
2007 Rozhodnutie ÚRSO - zmena pripojovacích poplatkov nn (PDF, 646 KB)
2007 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn (PDF, 464 KB)
2006 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn (PDF, 178 KB)
2005 Rozhodnutie ÚRSO - pripojovacie poplatky nn (PDF, 179 KB)

Rozhodnutia ÚRSO týkajúce sa PP PDS

Prečítajte si rozhodnutia ÚRSO týkajúce sa Prevádzkového poriadku PDS.