Kvalifikačné systémy - Archív

Všeobecné kvalifikačné podmienky

Všeobecné kvalifikačné podmienky platné od 01. 11. 2015 (PDF, 303 kB)
Všeobecné kvalifikačné podmienky platné od 01. 03. 2015 (PDF, 267 kB)
 

Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia

Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia platné do 31. 10. 2015 (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia platné do 01. 11. 2015 (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia platné do 18. 08. 2016 (PDF, 273 kB)
 

Jednotlivé kvalifikačné systémy sú zoradené v abecednom poradí.

Oznámenie (PDF, 54 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia, platné od 01.11.2015 (PDF, 273 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 260 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 205 kB)
Oznámenie (PDF, 57 kB)
Oznámenie - Obnova 2015 (PDF, 64 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia, platné od 01.11.2015 (PDF, 273 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky                             (PDF, 223 kB)
Doklady a dokumenty preukazujúce ekonomické postavenie a technickú spôsobilosť (PDF, 262 kB)
4. stupeň – Inteligentný elektromer so základnou funkcionalitou  
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 253 kB)
Oznámenie (PDF, 54 kB)
1. stupeň – Komunikačné zariadenie  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia platné od 1.11.2015 (PDF, 273 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 260 kB)
Doklady a dokumenty preukazujúce ekonomické postavenie a technickú spôsobilosť (PDF, 241 kB)
2. stupeň – Štandardný elektromer (priamy)  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia platné od 1.11.2015 (PDF, 273 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 280 kB)
Doklady a dokumenty preukazujúce ekonomické postavenie a technickú spôsobilosť (PDF, 271 kB)
3. stupeň – Špeciálny elektromer (nepriamy, polopriamy, priamy)  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia platné od 1.11.2015 (PDF, 273 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 283 kB)
Doklady a dokumenty preukazujúce ekonomické postavenie a technickú spôsobilosť (PDF, 247 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia, platné od 01.11.2015 (PDF, 273 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 297 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 288 kB)
4. stupeň – Káble pre vzdušné VN vedenia  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia, platné od 01.11.2015 (PDF, 273 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 262 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 207 kB)
Oznámenie (PDF, 56 kB)
1. stupeň - Kompozitné izolátory VN
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia, platné od 01.11.2015 (PDF, 273 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 260 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 208 kB)
2. stupeň - Kompozitné izolátory VVN
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia, platné od 01.11.2015 (PDF, 273 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 256 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 208 kB)
Oznámenie (PDF, 55 kB)
1. stupeň - VVN odpojovače  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia, technickej
alebo odbornej spôsobilosti
(PDF, 238 kB)
Technické kvalifikačné požiadavky (PDF, 245 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 225 kB)
2. stupeň - VN odpojovače  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia, technickej
alebo odbornej spôsobilosti
(PDF, 229 kB)
Technické kvalifikačné požiadavky (PDF, 236 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 226 kB)
Doklady a dokumenty preukazujúce ekonomické postavenie a technickú spôsobilosť platné do 15.7.2015 (PDF, 246 kB)
Oznámenie (PDF, 68 kB)
Oznámenie - Obnova 2015 (PDF, 68 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia, platné od 01.11.2015 (PDF, 273 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky                           
(PDF, 241 kB)
Doklady a dokumenty preukazujúce ekonomické postavenie a technickú spôsobilosť (PDF, 252 kB)
Oznámenie (PDF, 64 kB)
1. stupeň - Skrine DIN (SR)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia, platné od 01.11.2015 (PDF, 273 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 176 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 120 kB)
2. stupeň - Skrine SPP
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia, platné od 01.11.2015 (PDF, 273 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 176 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky - NN skrine prípojkové plastové do 100A (PDF, 120 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky - NN skrine prípojkové plastové do 400A (PDF, 120 kB)
3. stupeň - Skrine VRIS
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia, platné od 01.11.2015 (PDF, 273 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 176 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 120 kB)
4. stupeň - Elektromerové skrine
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia, platné od 01.11.2015 (PDF, 273 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 176 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 128 kB)
Oznámenie (PDF, 58 kB)
1. stupeň - VN stožiare mrežové zvárané  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti (PDF, 242 kB)
Technické kvalifikačné požiadavky (PDF, 248 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 226 kB)
2. stupeň - VVN mrežové stožiare skrutkované  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti (PDF, 242 kB)
Technické kvalifikačné požiadavky (PDF, 256 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 226 kB)
Oznámenie (PDF, 60 kB)
1. stupeň: Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kv  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia, platné od 01.11.2015 (PDF, 273 kB)
Príloha č. 2 Špecifické kvalifikačné požiadavky ES
(PDF, 274 kB)
Príloha č. 3 Osobitné kvalifikačné požiadavky ES
(PDF, 276 kB)
2. stupeň: Projektové práce a inžinierska činnosť pre líniové stavby a zariadenia VN, NN  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia, platné od 01.11.2015 (PDF, 273 kB)
Príloha č. 2 Špecifické kvalifikačné požiadavky VN, NN
(PDF, 306 kB)
Príloha č. 3 Osobitné kvalifikačné požiadavky VN, NN
(PDF, 431 kB)
Oznámenie (PDF, 60 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia, technickej
alebo odbornej spôsobilosti
(PDF, 235 kB)
Technické kvalifikačné požiadavky (PDF, 270 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 227 kB)
Oznámenie (PDF, 54 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF,  237 kB)
Doklady a dokumenty preukazujúce ekonomické postavenie a technickú spôsobilosť (PDF, 238 kB)
Oznámenie (PDF, 57 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 232 kB)
Doklady a dokumenty preukazujúce ekonomické postavenie a technickú spôsobilosť (PDF, 249 kB)
Oznámenie (PDF, 57,9 kB)
1. stupeň - VN rozvádzače primárne  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 227 kB)
Doklady a dokumenty preukazujúce ekonomické postavenie a technickú spôsobilosť (PDF, 233 kB)
2. stupeň - VN rozvádzače sekundárne modulárne
 
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 236 kB)
Doklady a dokumenty preukazujúce ekonomické postavenie a technickú spôsobilosť (PDF, 234 kB)
3. stupeň - VN rozvádzače sekundárne kompaktné  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 236 kB)
Doklady a dokumenty preukazujúce ekonomické postavenie a technickú spôsobilosť (PDF, 234 kB)
Oznámenie (PDF, 57 kB)
Oznámenie - Obnova 2015 (PDF, 58 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia, platné od 01.11.2015 (PDF, 273 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 220 kB)
Doklady a dokumenty preukazujúce ekonomické postavenie a technickú spôsobilosť (PDF, 233 kB)
Oznámenie (PDF, 257 kB)
1. stupeň - Bezkomorové  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 221 kB)
Doklady a dokumenty preukazujúce ekonomické postavenie a technickú spôsobilosť (PDF, 250 kB)
2. stupeň - Komorové
 
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 230 kB)
Doklady a dokumenty preukazujúce ekonomické postavenie a technickú spôsobilosť (PDF, 248 kB)
Oznámenie (PDF, 58 kB)
1. stupeň - VVN vypínače  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti (PDF, 242 kB)
Technické kvalifikačné požiadavky (PDF, 257 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky  
(PDF, 227 kB)
2. stupeň - VN vypínače  
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti (PDF, 233 kB)
Technické kvalifikačné požiadavky (PDF, 257 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky 
(PDF, 226 kB)
Oznámenie  (PDF, 62 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia, platné od 01.11.2015 (PDF, 273 kB)
Špecifické kvalifikačné požiadavky (PDF, 318 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 258 kB)
Oznámenie  (PDF, 60 kB)
1. stupeň - Zemné a súvisiace práce    
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 237 kB)
Doklady a dokumenty preukazujúce ekonomické postavenie a technickú spôsobilosť (PDF, 241 kB)
2. stupeň - Výkopové a zemné práce pre poruchy    
Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia (PDF, 276 kB)
Osobitné kvalifikačné podmienky (PDF, 227 kB)
Doklady a dokumenty preukazujúce ekonomické postavenie a technickú spôsobilosť (PDF, 241 kB)