Ste:

NT od NT do Význam Určené pre sadzbu Tarifikácia
 

Platné od 1. 3. 2017

Aby formulár správne fungoval je potrebné mať zapnutý javascript.

Tabuľka ukazuje časy vypnutia alebo zapnutia nízkej tarify!

Poznámka k HDO pre domácnosti:

Pre sadzbu D5 v kombinácií s ohrevom TUV sa aplikujú nasledovné kombinácie HDO kódov:

Poznámka k HDO pre podnikateľov:

Pre tarifikáciu 2P môže platiť kombinácia pre ohrev TUV a AKU vykurovania s priamovýhrevným vykurovaním, teda kombinácia kódov 103 a 111.