Typové diagramy odberu

Metóda typových diagramov odberu slúži ako náhradná metóda pre určenie denného diagramu odberu, ktorý je potrebný pre zúčtovanie odchýlok. Táto metóda sa používa pre odberné miesta bez priebehového merania.

Normalizovaný typový diagram odberu je 8 760 relatívnych hodnôt priemerných hodinových odberov v roku, podelených hodnotou ročného maxima z priemerných hodinových odberov určených z meraných vzoriek. Hodnoty normalizovaných TDO si môžete stiahnuť v textovom formáte.

Prepočítaný typový diagram odberu je normalizovaný typový diagram prepočítaný na klimatické podmienky. Hodnoty prepočítaných TDO si môžete stiahnuť v textovom formáte. Od 1.4.2014 nie sú používané TDO prepočítané na teplotu.

Metodika TDO

Prideľovanie a využívanie TDO je zložitý a dlhodobý proces, od ktorého záleží presnosť náhradných hodnôt denných diagramov. Zámerom je čo najviac sa priblížiť k skutočným priebehom spotreby elektriny.

Podmienky na priradenie TDO

V zmysle vyhlášky 24/2013 Z.z. sme ako Prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinní zverejniť podmienky na priradenie typových diagramov odberu.

Spôsob priradenia podľa charakteru odberu
Druh TDOSegment zákazníkovCharakter odberu
TDO1
podnikatelia
pre jednotarifný odber
TDO2 podnikatelia pre dvojtarifný odber - ostatný
TDO3 podnikatelia dvojtarifný odber - priamovýhrevné vykurovanie
TDO4 domácnosti pre jednotarifný odber
TDO5 domácnosti dvojtarifný odber - ostatný
TDO6 domácnosti dvojtarifný odber - priamovýhrevné vykurovanie
TDO7 voľný -
TDO8 podnikatelia
verejné osvetlenie

Ak bol k odbernému miestu priradený nesprávny druh typového diagramu odberu, sme ako prevádzkovateľ povinní bezodkladne priradiť typový diagram odberu zodpovedajúci charakteru spotreby a informovať o tom subjekt zúčtovania, ktorý má vo svojej bilančnej skupine dané odberné miesto.

Tabuľka priemerných spotrieb pre typ distribučnej sadzby a druh TDO

Druh TDOPopisCharakter produktuTarifný produktCharakter spotreby*Priemerná PRS [kWh]
TDO1
podnikatelia
Jednotarifné odbery
C2 - X3, C11 1T 4 308
TDO2 podnikatelia Dvojtarifné produkty – akumulačný ohrev a kúrenie, hybridné vykurovanie C2 - X3, C11 2T 16 696
2A 13 226
TDO3 podnikatelia Dvojtarifné produkty – priamovýhrevné vykurovanie C2 - X3, C11 2P 14 696
TDO4 domácnosti Jednotarifné produkty bez el. vykurovania a ohrevu TUV D1 1T 786
D2 1T 2 280
TDO5 domácnosti Dvojtarifné produkty, vrátane s akumulačným vykurovaním a ohrevom TUV D3 2T 3 854
D4 2A 6 276
TDO6 domácnosti Dvojtarifné produkty s priamovýhrevným vykurovaním D5 2P 8 891
TDO8 podnikatelia
Verejné osvetlenie
C2 - X3 1T, 2T 15 638

* Poznámka:
1T - jednotarifné meranie, 2T - dvojtarifné meranie, 2A - akumulačné vykurovanie, 2P - priamovýhrevné vykurovanie

Spôsob použitia typových diagramov odberu

Zo skúsenosti vieme, že zorientovať sa v používaní TDO je pomerne náročné. Stiahnite si preto návod s popisom, ako TDO používať.

Na stiahnutie