Rámcová distribučná zmluva

Rámcovú distribučnú zmluvu s vami uzatvoríme v prípade, ak ste dodávateľ elektriny alebo obchodník s elektrinou.

Tento druh zmluvného vzťahu je relevantný pre odberné miesta, pri ktorých ako účastník trhu zabezpečujete dodávku elektriny a zároveň aj distribúciu elektriny. Pre zachovanie nediskriminačného princípu voči všetkým účastníkom trhu je textácia Rámcovej distribučnej zmluvy jednotná.

Potrebujete nahlásiť poruchu?

Nejde vám elektrina?
Predtým ako zavoláte, presvedčte sa,
že sa nejedná o plánovanú odstávku.