Distribučný portál

Elektronická služba, ktorá je dostupná, rýchla a úsporná pre zákazníkov a obchodných partnerov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.

Distribučný portál

Ponúkame vám jedinečnú a modernú elektronickú službu, ktorá využíva internet ako nosný pilier pre vzájomnú komunikáciu. Distribučný portál poskytuje komfortnú dostupnosť informácií a služieb pre všetkých zákazníkov a obchodných partnerov.

Komfortná dostupnosť informácií

  • Bez návštevy našich kontaktných miest či písomného kontaktu
  • Pre každého - registrovaných aj neregistrovaných zákazníkov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
  • Cez internetové pripojenie v PC alebo mobilný telefón zákazníka
  • 24 hodín 365 dní v roku (24/365)

Aktivácia služby Distribučný portál

Po vyplnení Registračného formulára vytvoríme účet a zašleme vám prihlasovacie údaje potrebné pre vaše prihlásenie.

Služba je poskytovaná všetkým zákazníkom zdarma.