Novinky

ZSD pripravila pre mestá, obce a spoločnosti, ktoré vykonávajú práce v blízkosti elektrických zariadení pod napätím, brožúru pre bezpečnejšiu prácu.,
15.8.2017 

Ako bezpečne pracovať v blízkosti elektrických zariadení

ZSD pripravila pre mestá, obce a spoločnosti, ktoré vykonávajú práce v blízkosti elektrických zariadení pod napätím, brožúru pre bezpečnejšiu prácu.

Informácie majú prispieť k tomu, aby boli tieto práce bezpečnejšie a eliminovali sa úrazy, prípadne škody na majetku.

Brožúra napríklad presne vymedzuje ochranné pásma pre podzemné, nadzemné vedenia, výrobne elektriny a elektrické stanice, ako aj zoznam prác, ktoré nie je možné v ich blízkosti vykonávať. Napríklad v rámci ochranného pásma podzemného vedenia do 1 kV , ktoré je jeden meter po oboch stranách, nie je možné vykonávať bez súhlasu ZSD zemné práce, zriaďovať stavby či sadiť porasty. Pri prácach v blízkosti ochranného pásma je potrebné sa informovať o tom, kedy nutné požiadať o vypnutie elektrického prúdu, resp. do akej vzdialenosti platí obmedzenie pohybu.

Najčastejšie sa bezpečnostná zóna nedodržiava pri prácach v stavebníctve, poľnohospodárstve a lesníctve. Napríklad v stavebníctve musia byť používané výškové zariadenia vybavené funkčným zariadením na hlásenie blízkosti napätia. Pri poľnohospodárskych prácach treba zvýšenú pozornosť dávať pri zbere úrody, kde sa používajú zberné stroje vyšších rozmerov.

Obsiahnuté sú napríklad aj pokyny, ako postupovať v prípade roztrhnutia vedenia a jeho spadnutia na zem, prípadne kontaktu s vodičom, ako a kde zavolať k takémuto prípadu pomoc.

Brožúra je distribuovaná mestám a obciam.

Brožúra na stiahnutie
(PDF, 3,08 MB)